0533. பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை

Rate this post

0533. பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை

0533. Pochchaappaark Killai Pugazhmai

 • குறள் #
  0533
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பொச்சாவாமை (Pochaavaamai)
  Unforgetfulness
 • குறள்
  பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அதுஉலகத்து
  எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு.
 • விளக்கம்
  மறதி உடையவர்க்குப் புகழ் இல்லை. அவ்வாறு புகழ் இல்லை என்பது, உலகத்திலுள்ள எத்தகைய நூற்கொள்கையுடையவர்க்கும் ஒப்ப முடிந்த முடிபாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘To self-oblivious men no praise’; this rule
  Decisive wisdom sums of every school.
 • Meaning
  Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Leave a comment