0531. இறந்த வெகுளியின் தீதே

Rate this post

0531. இறந்த வெகுளியின் தீதே

0531. Irandha Veguliyin Theethe

 • குறள் #
  0531
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பொச்சாவாமை (Pochaavaamai)
  Unforgetfulness
 • குறள்
  இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
  உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு.
 • விளக்கம்
  செல்வமிகுதி முதலியவற்றால் உண்டாகும் உவகை, மகிழ்ச்சியால் உண்டாகும் மறதி ஆகியவை, அளவு கடந்த சினத்தை விடத் தீயவனாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis greater ill, it rapture of o’erweening gladness to the soul
  Bring self-forgetfulness than if transcendent wrath control.
 • Meaning
  More evil than excessive anger, is forgetfulness which springs from the intoxication of great joy.

Leave a comment