0528. பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா

Rate this post

0528. பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா

0528. Pothunokkaan Vendhan Varisaiyaa

 • குறள் #
  0528
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சுற்றந் தழால் (Sutrand Thazhaal)
  Cherishing One’s Kindred
 • குறள்
  பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
  அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர்.
 • விளக்கம்
  அரசன் எல்லோரையும் ஒரே தன்மையாக நோக்காது, அவரவர் தகுதிக்கேற்ப நோக்குவானாயின், அச்சிறப்பு நோக்கி அவனை விடாது வாழும் சுற்றத்தார் பலராவர்.
 • Translation
  in English
  Where king regards not all alike, but each in his degree,
  ‘Neath such discerning rule many dwell happily.
 • Meaning
  Many relatives will live near a king, when they observe that he does not look on all alike, but that he looks on each man according to his merit.

Leave a comment