0523. அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை

Rate this post

0523. அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை

0523. Alavalaa Villaathaan Vaazhkkai

 • குறள் #
  0523
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சுற்றந் தழால் (Sutrand Thazhaal)
  Cherishing One’s Kindred
 • குறள்
  அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்
  கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று.
 • விளக்கம்
  சுற்றத்தாரோடு மனங்கலந்து வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை, ஒரு குளமானது கரையில்லாமலே நீர் நிறைந்தது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  His joy of life who mingles not with kinsmen gathered round,
  Is lake where streams pour in, with no encircling bound.
 • Meaning
  The wealth of one who does not mingle freely with his relatives, will be like the filling of water in a spacious tank that has no banks.

Leave a comment