0518. வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை

Rate this post

0518. வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை

0518. Vinaikkurimai Naadiya Pindrai

 • குறள் #
  0518
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து வினையாடல் (Therindhu Vinaiyaadal)
  Selection and Employment
 • குறள்
  வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
  அதற்குரிய னாகச் செயல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் ஒரு செயலுக்குத் தகுதியுடையவனாதலை ஆராய்ந்து துணிந்து பின்னர், அவனை அச்செயல் செய்தற்கு உரியவனாக அச்செயலில் அமர்த்துதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  As each man’s special aptitude is known,
  Bid each man make that special work his own.
 • Meaning
  Having considered what work a man is fit for, let (the king) employ him in that work.

Leave a comment