0511. நன்மையும் தீமையும் நாடி

Rate this post

0511. நன்மையும் தீமையும் நாடி

0511. Nanmaiyum Theemaiyum Naadi

 • குறள் #
  0511
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து வினையாடல் (Therindhu Vinaiyaadal)
  Selection and Employment
 • குறள்
  நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த
  தன்மையான் ஆளப் படும்.
 • விளக்கம்
  நன்மை, தீமைகளை ஆராய்ந்தறிந்து நன்மையையே செய்யும் இயல்புடையவனைச் செயலுக்கு உரியவனாக அமர்த்த வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who good and evil scanning, ever makes the good his joy;
  Such man of virtuous mood should king employ.
 • Meaning
  He should be employed (by a king), whose nature leads him to choose the good, after having weighed both the evil and the good in any undertaking.

Leave a comment