0509. தேறற்க யாரையும் தேராது

Rate this post

0509. தேறற்க யாரையும் தேராது

0509. Therarka Yaaraiyum Theraathu

 • குறள் #
  0509
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து தெளிதல் (Therindhu Thelithal)
  Selection and Confidence
 • குறள்
  தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
  தேறுக தேறும் பொருள்.
 • விளக்கம்
  நன்றாக ஆராயாமல் யாரையும் தெளிதல் கூடாது. ஆராய்ந்து தெளிந்த பின்னர் அவரிடம் எந்தச் செயலைப் பற்றி ஆராய்ந்து தெளியலாமோ அதைப் பற்றி ஆராய்ந்து தெளிய வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Trust no man whom you have not fully tried,
  When tested, in his prudence proved confide.
 • Meaning
  Let (a king) choose no one without previous consideration; after he has made his choice, let him unhesitatingly select for each such duties as are appropriate.

Leave a comment