0507. காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த்

Rate this post

0507. காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த்

0507. Kaathanmai Kandhaa Arivariyaarth

 • குறள் #
  0507
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து தெளிதல் (Therindhu Thelithal)
  Selection and Confidence
 • குறள்
  காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
  பேதைமை எல்லாந் தரும்.
 • விளக்கம்
  அறிவில்லாதவனை அவனிடத்துள்ள அன்பு காரணமாகத் தேர்ந்தெடுத்தல், அரசனுக்கு எல்லா அறியாமையையும் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  By fond affection led who trusts in men of unwise soul,
  Yields all his being up to folly’s blind control.
 • Meaning
  To choose ignorant men, through partiality, is the height of folly.

Leave a comment