0506. அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக

Rate this post

0506. அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக

0506. Atraaraith Theruthal Ombuga

 • குறள் #
  0506
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து தெளிதல் (Therindhu Thelithal)
  Selection and Confidence
 • குறள்
  அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
  பற்றிலர் நாணார் பழி.
 • விளக்கம்
  சுற்றம் இல்லாதவரை நம்புதல் ஆகாது. ஏனென்றால், அவர் வேறு சம்பந்தமில்லாதவர், ஆதலால் பழிக்கு அஞ்ச மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Beware of trusting men who have no kith of kin;
  No bonds restrain such men, no shame deters from sin.
 • Meaning
  Let (a king) avoid choosing men who have no relations; such men have no attachment, and thereforehave no fear of crime.

Leave a comment