0505. பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும்

Rate this post

0505. பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும்

0505. Perumaikkum Yenaich Chirumaikkum

 • குறள் #
  0505
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து தெளிதல் (Therindhu Thelithal)
  Selection and Confidence
 • குறள்
  பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
  கருமமே கட்டளைக் கல்.
 • விளக்கம்
  மக்களின் பெருமையை அறிவதற்கும் அவர்தம் சிறுமையை அறிவதற்கும் அவரவர் செய்யும் செயல்களே உரைகல்லாம்.
 • Translation
  in English
  Of greatness and of meanness too,
  The deeds of each are touchstone true.
 • Meaning
  A man’s deeds are the touchstone of his greatness and littleness.

Leave a comment