0501. அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம்

Rate this post

0501. அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம்

0501. Aramporul Inbam Uyirachcham

 • குறள் #
  0501
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து தெளிதல் (Therindhu Thelithal)
  Selection and Confidence
 • குறள்
  அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின்
  திறந்தெரிந்து தேறப் படும்.
 • விளக்கம்
  அறம், பொருள் ஆசை, காம இச்சை, தன் உயிருக்காக அஞ்சும் அச்சம் என்னும் நான்கினாலும் ஒருவனது மனநிலையை நன்கு சோதித்து, அவனிடத்தில் அரசன் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  How treats he virtue, wealth and pleasure? How, when life’s at stake,
  Comports himself? This four-fold test of man will full assurance make.
 • Meaning
  Let (a minister) be chosen, after he has been tried by means of these four things, viz,-his virtue, (love of) money, (love of) sexual pleasure, and tear of (losing) life.

Leave a comment