0500. காலாழ் களரில் நரியடும்

Rate this post

0500. காலாழ் களரில் நரியடும்

0500. Kaalaazh Kalaril Nariyadum

 • குறள் #
  0500
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடன் அறிதல் (Idan Arithal)
  Knowing the Place
 • குறள்
  காலாழ் களரில் நரியடும் கண்ணஞ்சா
  வேலாள் முகத்த களிறு.
 • விளக்கம்
  பாகனுக்கு அடங்காதனவும், வேல் வீரர்களைக் குத்தி எடுத்த கொம்புடையனவுமாகிய யானைகள், கால் புதையும் சேற்றில் அகப்பட்டுக் கொண்டால் அவற்றை நரியும் கொன்று விடும்.
 • Translation
  in English
  The jackal slays, in miry paths of foot-betraying fen,
  The elephant of fearless eye and tusks transfixing armed men.
 • Meaning
  A fox can kill a fearless, warrior-faced elephant, if it go into mud in which its legs sink down.

Leave a comment