0499. சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும்

Rate this post

0499. சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும்

0499. Sirainalanum Seerum Ilareninum

 • குறள் #
  0499
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடன் அறிதல் (Idan Arithal)
  Knowing the Place
 • குறள்
  சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்
  உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது.
 • விளக்கம்
  பகைவர் அழித்தற்கரிய கோட்டையும், ஆற்றலும் இலராயினும், அவரை அவர் இருக்கும் இடம் சென்று வெல்லுதல் அரிது.
 • Translation
  in English
  Though fort be none, and store of wealth they lack,
  ‘Tis hard a people’s homesteads to attack!
 • Meaning
  It is a hazardous thing to attack men in their own country, although they may neither have power nor a good fortress.

Leave a comment