0498. சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின்

Rate this post

0498. சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின்

0498. Sirupadaiyaan Sellidam Serin

 • குறள் #
  0498
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடன் அறிதல் (Idan Arithal)
  Knowing the Place
 • குறள்
  சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான்
  ஊக்கம் அழிந்து விடும்.
 • விளக்கம்
  சிறிய படையை உடையவனாயினும் அவனுக்கு வாய்ப்பான இடத்தில், பெரும்படையுடையவன் சென்றால் தன் ஊக்கம் இழந்து கெடுவான்.
 • Translation
  in English
  If lord of army vast the safe retreat assail
  Of him whose host is small, his mightiest efforts fail.
 • Meaning
  The power of one who has a large army will perish, if he goes into ground where only a small army can act.

Leave a comment