0495. நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை

Rate this post

0495. நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை

0495. Nedumpunalul Vellum Muthalai

 • குறள் #
  0495
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடன் அறிதல் (Idan Arithal)
  Knowing the Place
 • குறள்
  நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
  நீங்கின் அதனைப் பிற.
 • விளக்கம்
  ஆழமான நீரில் முதலை பிற உயிர்களை வெல்லும்; அந்நீரிலிருந்து அது நீங்குமானால் அதனைப் பிற உயிர்கள் வெல்லும்.
 • Translation
  in English
  The crocodile prevails in its own flow of water wide,
  If this it leaves, ’tis slain by anything beside.
 • Meaning
  In deep water, a crocodile will conquer (all other animals); but if it leave the water, other animals will conquer it.

Leave a comment