0494. எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர்

Rate this post

0494. எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர்

0494. Enniyaar Ennam Izhappar

 • குறள் #
  0494
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடன் அறிதல் (Idan Arithal)
  Knowing the Place
 • குறள்
  எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
  துன்னியார் துன்னிச் செயின்.
 • விளக்கம்
  போர் செய்தற்கேற்ற இடமறிந்து சென்று போர் செய்வாராயின், அவரை வெல்லக் கருதிய பகைவர் அவ்வெண்ணத்தை இழப்பர்.
 • Translation
  in English
  The foes who thought to triumph, find their thoughts were vain,
  If hosts advance, seize vantage ground, and thence the fight maintain.
 • Meaning
  If they who draw near (to fight) choose a suitable place to approach (their enemy), the latter, will have to relinquish the thought which they once entertained, of conquering them.

Leave a comment