0493. ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப

Rate this post

0493. ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப

0493. Aatraarum Aatri Aduba

 • குறள் #
  0493
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடன் அறிதல் (Idan Arithal)
  Knowing the Place
 • குறள்
  ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
  போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்.
 • விளக்கம்
  வெல்லுதற்கேற்ற இடத்தை அறிந்து, தம்மைக் காத்து, பகைவரோடு போர் செய்வாரானால் வலிமை இல்லாதவரும் வலிமையுடையவராகி வெல்வர்.
 • Translation
  in English
  E’en weak ones mightily prevail, if place of strong defence,
  They find, protect themselves, and work their foes offence.
 • Meaning
  Even the powerless will become powerful and conquer, if they select a proper field (of action), and guard themselves, while they make war on their enemies.

Leave a comment