0492. முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும்

Rate this post

0492. முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும்

0492. Muranserndha Moimbi Navarkkum

 • குறள் #
  0492
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடன் அறிதல் (Idan Arithal)
  Knowing the Place
 • குறள்
  முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
  ஆக்கம் பலவுந் தரும்.
 • விளக்கம்
  அரசரோடு பகைகொள்ளத் தக்க வலிமையுடையவர்க்கும் அரணைச் சேர்ந்து நின்று செய்யும் போரானது, நன்மைகள் பலவற்றையும் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Though skill in war combine with courage tried on battle-field,
  The added gain of fort doth great advantage yield.
 • Meaning
  Even to those who are men of power and expedients, an attack in connection with a fortification will yield many advantages.

Leave a comment