0488. செறுநரைக் காணின் சுமக்க

Rate this post

0488. செறுநரைக் காணின் சுமக்க

0488. Serunaraik Kaanin Sumakka

 • குறள் #
  0488
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  காலம் அறிதல் (Kaalam Arithal)
  Knowing the Fitting Time
 • குறள்
  செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை
  காணின் கிழக்காம் தலை.
 • விளக்கம்
  தமக்கு வெல்லுங் காலம் வரும்வரையில், பகைவனைக் கண்டால் பணிக; அது வந்ததும் அப்பகைவர் தலை கீழே விழுமாறு கெடுவர்.
 • Translation
  in English
  If foes’ detested form they see, with patience let them bear;
  When fateful hour at last they spy,- the head lies there.
 • Meaning
  If one meets his enemy, let him show him all respect, until the time for his destruction is come; when that is come, his head will be easily brought low.

Leave a comment