0483. அருவினை யென்ப உளவோ

Rate this post

0483. அருவினை யென்ப உளவோ

0483. Aruvinai Yenba Ulavo

 • குறள் #
  0483
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  காலம் அறிதல் (Kaalam Arithal)
  Knowing the Fitting Time
 • குறள்
  அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்
  காலம் அறிந்து செயின்.
 • விளக்கம்
  தக்க கருவிகளோடு ஏற்ற காலத்தையும் அறிந்து செய்வாராயின், அவரால் முடிக்க முடியாத செயல்கள் எவையும் உண்டோ?
 • Translation
  in English
  Can any work be hard in very fact,
  If men use fitting means in timely act?
 • Meaning
  Is there anything difficult for him to do, who acts, with (the right) instruments at the right time ?

Leave a comment