0479. அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை

Rate this post

0479. அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை

0479. Alavarindhu Vaazhaathaan Vaazhkkai

 • குறள் #
  0479
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வலியறிதல் (Valiyaridhal)
  The Knowledge of Power
 • குறள்
  அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
  இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தனக்குள்ள பொருளின் அளவுக்கும் அதிகமாகப் பிறர்க்கு உதவி செய்தால், அவனது செல்வம் விரைவில் குறைந்து விடும்.
 • Translation
  in English
  Who prosperous lives and of enjoyment knows no bound,
  His seeming wealth, departing, nowhere shall be found.
 • Meaning
  The prosperity of him who lives without knowing the measure (of his property), will perish, even while it seems to continue.

Leave a comment