0478. ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங்

Rate this post

0478. ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங்

0478. Aagaaru Alavitti Thaayinung

 • குறள் #
  0478
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வலியறிதல் (Valiyaridhal)
  The Knowledge of Power
 • குறள்
  ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
  போகாறு அகலாக் கடை.
 • விளக்கம்
  ஒருவர்க்குப் பொருள் வருகின்ற வழி சிறியதாயினும், அப்பொருள் போகின்ற அளவு அதைக்காட்டிலும் பெருகாதிருந்தால், அதனால் கெடுதல் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Incomings may be scant; but yet, no failure there,
  If in expenditure you rightly learn to spare.
 • Meaning
  Even though the income (of a king) be small, it will not cause his (ruin), if his outgoings be not larger than his income.

Leave a comment