0477. ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக

Rate this post

0477. ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக

0477. Aatrin Aravarindhu Eega

 • குறள் #
  0477
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வலியறிதல் (Valiyaridhal)
  The Knowledge of Power
 • குறள்
  ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுபொருள்
  போற்றி வழங்கு நெறி.
 • விளக்கம்
  வருவாயின் அளவை அறிந்து, அடற்கேற்பக் கொடுக்க வேண்டும்; அது பொருளைக் காப்பாற்றிக் கொண்டு நடக்கும் வழியாகும்.
 • Translation
  in English
  With knowledge of the measure due, as virtue bids you give!
  That is the way to guard your wealth, and seemly live.
 • Meaning
  Let a man know the measure of his ability (to give), and let him give accordingly; such giving is the way to preserve his property.

Leave a comment