0476. நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந்

Rate this post

0476. நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந்

0476. Nunikkombar Yerinaar Akthirandh

 • குறள் #
  0476
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வலியறிதல் (Valiyaridhal)
  The Knowledge of Power
 • குறள்
  நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
  உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்.
 • விளக்கம்
  மரக்கிளையின் நுனியிலே ஏறி நிற்பவர் அதற்கு மேலும் ஏறத் துணிவு கொள்வாரானால், அத்துணிவு உயிருக்கு முடிவு ஆகிவிடும்.
 • Translation
  in English
  Who daring climbs, and would himself upraise
  Beyond the branch’s tip, with life the forfeit pays.
 • Meaning
  There will be an end to the life of him who, having climbed out to the end of a branch, ventures to go further.

Leave a comment