0475. பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும்

Rate this post

0475. பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும்

0475. Peelipei Saagaadum Achchirum

 • குறள் #
  0475
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வலியறிதல் (Valiyaridhal)
  The Knowledge of Power
 • குறள்
  பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
  சால மிகுத்துப் பெயின்.
 • விளக்கம்
  மென்மையான மயிலிறகு ஏற்றப்பட்ட வண்டியேயாயினும், இறகினை அளவுக்கு மீறி அதிகமாக ஏற்றினால் அவ்வண்டியின் வலிய அச்சு முறிந்துவிடும்.
 • Translation
  in English
  With peacock feathers light, you load the wain;
  Yet, heaped too high, the axle snaps in twain.
 • Meaning
  The axle tree of a bandy, loaded only with peacocks’ feathers will break, if it be greatly overloaded.

Leave a comment