0474. அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான்

Rate this post

0474. அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான்

0474. Amaindhaang Kozhukaan Alavariyaan

 • குறள் #
  0474
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வலியறிதல் (Valiyaridhal)
  The Knowledge of Power
 • குறள்
  அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
  வியந்தான் விரைந்து கெடும்.
 • விளக்கம்
  அயலவரிடத்தில் சமாதானமாக நடவாதும், தன் வலிமையின் அளவை அறியாதும், தன்னை வியந்து பெருமைப்படுபவன் விரைவில் கெடுவான்.
 • Translation
  in English
  Who not agrees with those around, no moderation knows,
  In self-applause indulging, swift to ruin goes.
 • Meaning
  He will quickly perish who, ignorant of his own resources flatters himself of his greatness, and does not live in peace with his neighbours.

Leave a comment