0467. எண்ணித் துணிக கருமம்

Rate this post

0467. எண்ணித் துணிக கருமம்

0467. Ennith Thuniga Karumam

 • குறள் #
  0467
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து செயல்வகை (Therindhu Seyalvagai)
  Acting After Due Consideration
 • குறள்
  எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
  எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.
 • விளக்கம்
  ஒரு செயலைச் செய்யத் தொடங்குமுன், அதனை முடிக்கும் உபாயத்தை நன்றாக எண்ணித் தொடங்குதல் வேண்டும். தொடங்கிய பின் எண்ணிப்பார்க்கலாம் என்பது குற்றமாகும்.
 • Translation
  in English
  Think, and then dare the deed! Who cry,
  ‘Deed dared, we’ll think,’ disgraced shall be.
 • Meaning
  Consider, and then undertake a matter; after having undertaken it, to say “We will consider,” is folly.

Leave a comment