0466. செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும்

Rate this post

0466. செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும்

0466. Seithakka Alla Seyakkedum

 • குறள் #
  0466
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து செயல்வகை (Therindhu Seyalvagai)
  Acting After Due Consideration
 • குறள்
  செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க
  செய்யாமை யானுங் கெடும்.
 • விளக்கம்
  செய்யத் தகாதவற்றைச் செய்வதாலும் கேடு உண்டாகும். செய்யத் தக்கவற்றைச் செய்யாததாலும் கேடு உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis ruin if man do an unbefitting thing;
  Fit things to leave undone will equal ruin bring.
 • Meaning
  He will perish who does not what is not fit to do; and he also will perish who does not do what it is fit to do.

Leave a comment