0465. வகையறச் சூழா தெழுதல்

Rate this post

0465. வகையறச் சூழா தெழுதல்

0465. Vagaiyarach Choozhaa Thezhuthal

 • குறள் #
  0465
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து செயல்வகை (Therindhu Seyalvagai)
  Acting After Due Consideration
 • குறள்
  வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
  பாத்திப் படுப்பதோ ராறு.
 • விளக்கம்
  பகைவரை வெல்லுவதற்குச் செல்கின்றவன், தனக்கும் பகைவருக்கும் உள்ள நிலைமைகளை முழுதும் ஆராயாமல் சென்றால், பகைவர் என்ற பயிரை நிலத்திலே நடுதற்கு அஃது ஒரு வழியாகும்.
 • Translation
  in English
  With plans not well matured to rise against your foe,
  Is way to plant him out where he is sure to grow!
 • Meaning
  One way to promote the prosperity of an enemy, is (for a king) to set out (to war) without having thoroughly weighed his ability (to cope with its chances).

Leave a comment