0463. ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும்

Rate this post

0463. ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும்

0463. Aakkam Karuthi Muthalizhakkum

 • குறள் #
  0463
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து செயல்வகை (Therindhu Seyalvagai)
  Acting After Due Consideration
 • குறள்
  ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
  ஊக்கார் அறிவுடை யார்.
 • விளக்கம்
  இலாபத்தைக் கருதி, முதலையும் இழப்பதற்குக் காரணமான செயலை அறிவுடையோர் மேற்கொள்ள மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  To risk one’s all and lose, aiming at added gain,
  Is rash affair, from which the wise abstain.
 • Meaning
  Wise men will not, in the hopes of profit, undertake works that will consume their principal.

Leave a comment