0461. அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி

Rate this post

0461. அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி

0461. Azhivathooum Aaavathooum Aadhi

 • குறள் #
  0461
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து செயல்வகை (Therindhu Seyalvagai)
  Acting After Due Consideration
 • குறள்
  அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
  ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்.
 • விளக்கம்
  ஒரு செயலைச் செய்யுமுன், அதனால் அழிவதையும் ஆவதையும் பின் அது தருகிற ஆதாயத்தையும் ஆய்ந்து செய்ய வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Expenditure, return, and profit of the deed
  In time to come; weigh these- than to the act proceed.
 • Meaning
  Let a man reflect on what will be lost, what will be acquired and (from these) what will be his ultimate gain, and (then, let him) act.

Leave a comment