0450. பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த

Rate this post

0450. பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த

0450. Pallaar Pagaikolalir Paththaduththa

 • குறள் #
  0450
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkodal)
  Seeking the Aid of Great Men
 • குறள்
  பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
  நல்லார் தொடர்கை விடல்.
 • விளக்கம்
  நல்லவரது தொடர்பைக் கைவிடுவது, பலருடன் பகை கொள்வதைவிடப் பத்து மடங்கு தீமையுடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Than hate of many foes incurred, works greater woe
  Ten-fold, of worthy men the friendship to forego.
 • Meaning
  It is tenfold more injurious to abandon the friendship of the good, than to incur the hatred of the many.

Leave a comment