0442. உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை

Rate this post

0442. உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை

0442. Utranoi Neekki Uraaamai

 • குறள் #
  0442
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkodal)
  Seeking the Aid of Great Men
 • குறள்
  உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
  பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு வந்த துன்பங்களை நீக்கும் வழியறிந்து நீக்குபவராயும் மேலும் அத்தகைய துன்பம் வராதபடி முன் அறிந்து காக்கும் தன்மையுடையவராயும் உள்ளவரைப் பேணித் துணையாகக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Cherish the all-accomplished men as friends,
  Whose skill the present ill removes, from coming ill defends.
 • Meaning
  Let (a king) procure and kindly care for men who can overcome difficulties when they occur, and guard against them before they happen.

Leave a comment