0440. காதல காதல் அறியாமை

Rate this post

0440. காதல காதல் அறியாமை

0440. Kaathala Kaathal Ariyaamai

 • குறள் #
  0440
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  குற்றங்கடிதல் (Kutrankadithal)
  The Correction of Faults
 • குறள்
  காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
  ஏதில ஏதிலார் நூல்.
 • விளக்கம்
  மன்னன், தான் விரும்பிய போருளிடத்துத் தனக்குள்ள விருப்பத்தைப் பிறர் அறியாவண்ணம் அனுபவிக்க வல்லவனாயின், அவனை வஞ்சிக்க எண்ணும் பகைவரது சூழ்ச்சி பயனற்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  If, to your foes unknown, you cherish what you love,
  Counsels of men who wish you harm will harmless prove.
 • Meaning
  If (a king) enjoys, privately the things which he desires, the designs of his enemies will be useless.

Leave a comment