0438. பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை

Rate this post

0438. பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை

0438. Patrullam Ennum Ivaranmai

 • குறள் #
  0438
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  குற்றங்கடிதல் (Kutrankadithal)
  The Correction of Faults
 • குறள்
  பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
  எண்ணப் படுவதொன் றன்று.
 • விளக்கம்
  பொருள் மீது உள்ள பற்றுள்ளம் என்று சொல்லப்படுகின்ற உலோப குணமானது, குற்றங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் ஒன்றாக வைத்து எண்ணத்தக்கதன்று; அவற்றைவிடக் கொடியது.
 • Translation
  in English
  The greed of soul that avarice men call,
  When faults are summed, is worst of all.
 • Meaning
  Griping avarice is not to be reckoned as one among other faults; (it stands alone – greater than all).

Leave a comment