0436. தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றங்

Rate this post

0436. தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றங்

0436. Thankutram Neekkip Pirarkutrang

 • குறள் #
  0436
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  குற்றங்கடிதல் (Kutrankadithal)
  The Correction of Faults
 • குறள்
  தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின்
  என்குற்ற மாகும் இறைக்கு.
 • விளக்கம்
  தன் குற்றத்தை முதலில் போக்கிப் பிறகு பிறரது குற்றத்தைக் கண்டு ஆராய்வானானால், மன்னனுக்கு யாதொரு குற்றமும் உண்டாகாது.
 • Translation
  in English
  Faultless the king who first his own faults cures, and then
  Permits himself to scan faults of other men.
 • Meaning
  What fault will remain in the king who has put away his own evils, and looks after the evils of others.

Leave a comment