0435. வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை

Rate this post

0435. வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை

0435. Varumunnark Kaavaathaan Vaazhkkai

 • குறள் #
  0435
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  குற்றங்கடிதல் (Kutrankadithal)
  The Correction of Faults
 • குறள்
  வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர்
  வைத்தூறு போலக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  குற்றம் வருவதற்கு முன்னே, அதுவராமல் காத்துக் கொள்ளாத மன்னனது வாழ்க்கை, குற்றம் வந்தால், நெருப்பின் முன் நின்ற வைக்கோல் குவியல் போல அழிந்துவிடும்.
 • Translation
  in English
  His joy who guards not ‘gainst the coming evil day,
  Like straw before the fire shall swift consume away.
 • Meaning
  The prosperity of him who does not timely guard against faults, will perish like straw before fire.

Leave a comment