0434. குற்றமே காக்க பொருளாகக்

Rate this post

0434. குற்றமே காக்க பொருளாகக்

0434. Kutrame Kaakka Porulaagak

 • குறள் #
  0434
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  குற்றங்கடிதல் (Kutrankadithal)
  The Correction of Faults
 • குறள்
  குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
  அற்றந் த்ரூஉம் பகை.
 • விளக்கம்
  தனக்கு அழிவைத் தரும் பகை குற்றமே ஆகும். ஆகையால், தன்னிடத்தில் அக்குற்றம் வராமல் கருத்தில் கொண்டு காக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Freedom from faults is wealth; watch heedfully
  ‘Gainst these, for fault is fatal enmity.
 • Meaning
  Guard against faults as a matter (of great consequence; for) faults are a deadly enemy.

Leave a comment