0433. தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும்

Rate this post

0433. தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும்

0433. Thinaiththunaiyaang Kutram Varinum

 • குறள் #
  0433
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  குற்றங்கடிதல் (Kutrankadithal)
  The Correction of Faults
 • குறள்
  தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக்
  கொள்வர் பழிநாணு வார்.
 • விளக்கம்
  பழிக்கு அஞ்சுவோர் தினையளவாகிய மிகச் சிறிய குற்றமே தமக்கு வந்தாலும், அதனைப் பனையளவு பெரிதாகக் கருதுவர்.
 • Translation
  in English
  Though small as millet-seed the fault men deem;
  As palm tree vast to those who fear disgrace ’twill seem.
 • Meaning
  Those who fear guilt, if they commit a fault small as a millet seed, will consider it to be as large as a palmyra tree.

Leave a comment