0431. செருக்குஞ் சினமும் சிறுமையும்

Rate this post

0431. செருக்குஞ் சினமும் சிறுமையும்

0431. Cherukkunj Chinamum Chirumaiyum

 • குறள் #
  0431
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  குற்றங்கடிதல் (Kutrankadithal)
  The Correction of Faults
 • குறள்
  செருக்குஞ் சினமும் சிறுமையும் இல்லார்
  பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து.
 • விளக்கம்
  அகந்தை, கோபம், காமம் ஆகிய குற்றங்கள் இல்லாத மன்னரது செல்வம், மற்றவர் செல்வத்தைக் காட்டிலும் மேம்பட்டுத் தோன்றும் தன்மையுடையது.
 • Translation
  in English
  Who arrogance, and wrath, and littleness of low desire restrain,
  To sure increase of lofty dignity attain.
 • Meaning
  Truly great is the excellence of those (kings) who are free from pride, anger, and lust.

Leave a comment