0429. எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க்

Rate this post

0429. எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க்

0429. Ethirathaak Kaakkum Arivinaark

 • குறள் #
  0429
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  அறிவுடைமை (Arivudaimai)
  The Possession of King
 • குறள்
  எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை
  அதிர வருவதோர் நோய்.
 • விளக்கம்
  பின் வரக்கூடியதை முன்னதாக அறிந்து, காக்க வல்ல அறிவுடையோர்க்கு, அவர் நடுங்கும்படி வருவதாகிய துன்பம் எதுவும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  The wise with watchful soul who coming ills foresee;
  From coming evil’s dreaded shock are free.
 • Meaning
  No terrifying calamity will happen to the wise, who (foresee) and guard against coming evils.

Leave a comment