0426. எவ்வ துறைவது உலகம்

Rate this post

0426. எவ்வ துறைவது உலகம்

0426. Evva Thuraivathu Ulagam

 • குறள் #
  0426
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  அறிவுடைமை (Arivudaimai)
  The Possession of King
 • குறள்
  எவ்வ துறைவது உலகம் உலகத்தோடு
  அவ்வ துறைவ தறிவு.
 • விளக்கம்
  உலகம் எவ்வாறு ஒழுகுகின்றதோ, அவ்வுலகத்தோடு சேர்ந்து தானும் அவ்வாறு நடப்பதே அறிவு.
 • Translation
  in English
  As dwells the world, so with the world to dwell
  In harmony- this is to wisely live and well.
 • Meaning
  To live as the world lives, is wisdom.

Leave a comment