0425. உலகம் தழீஇய தொட்பம்

Rate this post

0425. உலகம் தழீஇய தொட்பம்

0425. Ulagam Thazheeeya Thotpam

 • குறள் #
  0425
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  அறிவுடைமை (Arivudaimai)
  The Possession of King
 • குறள்
  உலகம் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலும்
  கூம்பலும் இல்ல தறிவு.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு உயர்ந்தோரை நட்பாக்குவது அறிவாகும்; பின்னர் அந்நட்பு மகிழ்வுடன் விரிதலும் வருந்திச் சுருங்கலுமின்றி ஒரே நிலையாகக் கொண்டிருத்தலும் அறிவாகும்.
 • Translation
  in English
  Wisdom embraces frank the world, to no caprice exposed;
  Unlike the lotus flower, now opened wide, now petals strictly closed.
 • Meaning
  To secure the friendship of the great is true wisdom; it is (also) wisdom to keep (that friendship unchanged, and) not opening and closing (like the lotus flower).

Leave a comment