0423. எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும்

Rate this post

0423. எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும்

0423. Epporul Yaryarvaaik Ketpinum

 • குறள் #
  0423
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  அறிவுடைமை (Arivudaimai)
  The Possession of King
 • குறள்
  எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
  மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.
 • விளக்கம்
  எப்பொருளை எந்தகையோர் சொல்லக் கேட்டாலும், அப்பொருளின் உண்மைப் பொருளைக் காண்பதுதான் அறிவாகும்.
 • Translation
  in English
  Though things diverse from divers sages’ lips we learn,
  ‘Tis wisdom’s part in each the true thing to discern.
 • Meaning
  To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom.

Leave a comment