0419. நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார்

Rate this post

0419. நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார்

0419. Nunangiya Kelviya Rallaar

 • குறள் #
  0419
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கேள்வி (Kelvi)
  Hearing
 • குறள்
  நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
  வாயின ராதல் அரிது.
 • விளக்கம்
  நுட்பமாகிய கேள்வியைப் பெறாதவர், வணக்கமான சொல்லைப் பேசும் வாயை உடையவராக முடியாது.
 • Translation
  in English
  ‘Tis hard for mouth to utter gentle, modest word,
  When ears discourse of lore refined have never heard.
 • Meaning
  It is a rare thing to find modesty, a reverend mouth- with those who have not received choice instruction.

Leave a comment