0417. பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா

Rate this post

0417. பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா

0417. Pizhaththunarndhum Pethaimai Sollaa

 • குறள் #
  0417
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கேள்வி (Kelvi)
  Hearing
 • குறள்
  பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந்
  தீண்டிய கேள்வி யவர்.
 • விளக்கம்
  பொருள்களை நுட்பமாக ஆராய்ந்தறிந்து நிறைந்த கேள்வியையுடையவர், தவறாக ஒன்றை அறிந்தவிடத்தும் அறியாமை பொருந்திய சொல்லைச் சொல்ல மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Not e’en through inadvertence speak they foolish word,
  With clear discerning mind who’ve learning’s ample lessons heard.
 • Meaning
  Not even when they have imperfectly understood (a matter), will those men speak foolishly, who have profoundly studied and diligently listened (to instruction).

Leave a comment