0416. எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க

1/5 - (1 vote)

0416. எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க

0416. Enaiththaanum Nallavai Ketka

 • குறள் #
  0416
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கேள்வி (Kelvi)
  Hearing
 • குறள்
  எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
  ஆன்ற பெருமை தரும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் எத்துணைச் சிறியதாயினும் நல்லவற்றைக் கேட்பானாக; ஏனென்றால், அஃது அத்துணைச் சிறியதாயினும் அவனுக்குச் சிறந்த பெருமையைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Let each man good things learn, for e’en as he
  Shall learn, he gains increase of perfect dignity.
 • Meaning
  Let a man listen, never so little, to good (instruction), even that will bring him great dignity.

Leave a comment