0413. செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார்

Rate this post

0413. செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார்

0413. Seviyunavir Kelvi Yudaiyaar

 • குறள் #
  0413
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கேள்வி (Kelvi)
  Hearing
 • குறள்
  செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
  ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து.
 • விளக்கம்
  செவியுணவாகிய கேள்வியினை உடையவர் இந்நிலத்தில் வாழ்பவராயினும், அவியாகிய உணவையுடைய தேவரோடு ஒப்பர். (அவி – வேள்வித் தீயிலிடும் உணவு).
 • Translation
  in English
  Who feed their ear with learned teachings rare,
  Are like the happy gods oblations rich who share.
 • Meaning
  Those who in this world enjoy instruction which is the food of the ear, are equal to the Gods, who enjoy the food of the sacrifices.

Leave a comment