0412. செவிக்குண வில்லாத போழ்து

Rate this post

0412. செவிக்குண வில்லாத போழ்து

0412. Sevikkuna Villaatha Pozhthu

 • குறள் #
  0412
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கேள்வி (Kelvi)
  Hearing
 • குறள்
  செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
  வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.
 • விளக்கம்
  காதுக்கு உணவாகிய கேள்வி இல்லாதபோது, வயிற்றுக்கும் சிறுது உணவு கொடுக்கலாம்.
 • Translation
  in English
  When ’tis no longer time the listening ear to feed
  With trifling dole of food supply the body’s need.
 • Meaning
  When there is no food for the ear, give a little also to the stomach.

Leave a comment