0408. நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின்

Rate this post

0408. நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின்

0408. Nallaarkan Patta Varumaiyin

 • குறள் #
  0408
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்லாமை (Kallaamai)
  Ignorance
 • குறள்
  நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
  கல்லார்கண் பட்ட திரு.
 • விளக்கம்
  கற்றவரிடத்தில் உண்டான வருமையைவிடக் கல்லாதவனிடத்தில் உண்டான செல்வம் மிக்க துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  To men unlearned, from fortune’s favour greater-evil springs
  Than poverty to men of goodly wisdom brings.
 • Meaning
  Wealth, gained by the unlearned, will give more sorrow than the poverty which may come upon the learned.

Leave a comment